fbpx

עמוד הבית

פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין

החלטה

אנו נמצאים בסיום ההוכחות ובשלב הסיכומים.

ביהמ"ש הציע לצדדים להגיע להסדר פשרה וזאת לאחר ששמע את העדויות השונות והתרשם מהעדים.

ביהמ"ש היה מודע לשלב המאוד מאוחר של ההליך המשפטי, היינו , אך בטרם תחילת הסיכומים.

הנתבעת סבורה שאין מקום שעו"ד פרום ייצגה עוד בהליך זה. המדובר בשלב מאוד מתקדם של ההליך ומובהר לנתבעת כי במידה ועו"ד פרום לא יוכל להמשיך לייצגה עליה יהיה לסכם את טענותיה המשפטיות בתיק זה.

לא תינתן כל דחייה בתיק לצורך שמיעת סיכומי טענות הצדדים בתיק. 

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים.

 

עודד מאור, שופט 

החלטה

 

על אף בקשת הנתבעת אני סבור שיש מקום שעו"ד פרום יסכם את טענותיה, ולו על מנת שהגנתה לא תפגע ועו"ד פרום יסכם את הטענות כפי שהעלו במסגרת הדיון.

החלטה זו ניתנת על מנת שלא לפגוע בהמשך ייצוגה של הנתבעת שאינה משפטנית. 

<#6#> 

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים. 

 

עודד מאור, שופט

פסק דין

 

לפני תובענה לפינוי וסילוק יד של הנתבעת מהדירה מספר 20 ברחוב השדות 12 בנווה גן ברמת השרון הידועה כגוש 6414 חלקה 37 , להלן: הדירה.

על פי הנטען בכתב התביעה נחתם הסכם בין התובעות לנתבעת על פי תקופת השכירות מה-01/05/09 ועד ליום  30/04/10 תוך שניתנו לנתבעת 3 תקופות אופציה להארכת תקופת השכירות באופן אוטומטי אולם זאת הותנתה בכך שעל הנתבעת להפקיד את דמי השכירות 30 יום בטרם מועד תחילת האופציה בידיה, ואילו לא עשתה כן יראו אותו כאילו האופציה לא מומשה.

נטען שהתובעת 2 ואימה ניסו ליצור קשר עם הנתבעת בטרם למועד הפקדת דמי השכירות אולם נסיונותיהן לא צלחו אולם בסופו של דבר טענה הנתבעת שהעבירה את דמי השכירות לעו"ד זילברשלג וזאת מבלי שטרחה להוידע להם ומבלי שהייתה לעו"ד זילברשלג, כך טוענות התובעות, סמסכות לקבל הכספים.

טוענות התובעות שהעברת הכספים לעו"ד זילברשלג תמוה ביותר, לאורך תקופת השכירות פנתה הנתבעת ישירות לתובעות ומעולם לא פנתה לעו"ד זילברשלג.

עוד טוענות כי במידה ויטענן על ידי הנתבעת כי עו"ד זילברשלג הוא שלוחן כי בהתאם להוראות סעיף 6ב' לחוק השליחות הוא מאפשר לצד שלישי או לראות את השלוח ללא הרשאה כצד שמולו נערכה התקשרות והשניה לתבוע את השלוח ללא הרשאה.

ככל שהנתבעת טענה שעו"ד זילברשלג הוא לא השלוח עליה לפעול ביחס אליו בלבד, מה גם שנטען שהתשלום שהועבר לעו"ד זילברשלג בסך של 61,200 ₪ נמוך ב"כ-20 אלף ₪ מהסכום הקבוע בהסכם השכירות.

כתב הגנה הוגש ובתמיכה לו צורפו 2 תצהירים.

האחד תצהירה של הנתבעת והשני תצהירו של עו"ד זילברשלג.

היום התקיימה ישיבת ההוכחות.

שמעתי את עדותה של התובעת 2 וכן את עדותה של הנתבעת וכן את עדותו של עו"ד זילברשלג, יצוין שהחקירות של הנתבעת ושל עו"ד זילברשלג לא מוצו.

חקירתה של הנתבעת העלתה שהנתבעת אינה יודעת על מה היא חתמה בתצהירה.

על אף שביהמש נתן לה שהות לקרוא את התצהיר פעם נוסף ציינה שבתצהירה שנערך על ידי עו"ד זילברשלג הוספו משפטים שלא הייתה שותפה להם, אני מאמין לנתבעת בעניין זה, התרשמתי שלמעשה כוח אחר פעל בתיק זה ודחף מסיבות כאלה או אחרות את הנתבעת להגיש את הגנתה זו.

בסופו של דבר אמרה הנתבעת דברים מליבה, הנתבעת העבירה רק חלק מהכסף או ליתר דיוק רק שליש מכספים לידי אבי ילדיה.

הכספים הועברו אך ורק לידי אבי ילדיה, מר רוני אטיאס, הנתבעת שמה בטחה ברוני אטיאס שיטפל בעניין דמי השכירות.

לא הייתה לה סיבה להאמין שכספים לא יועברו לידי התובעות.

כשלעצמי לא ברור מדוע הנתבעת לא העבירה כספים ישירות לתובעת כאשר היא ידעה שהיא מחויבת לעשות כן בהתאם להסכם השכירות.

והנה בתצהירה של הנתבעת נכתב שהכספים הועברו לעו"ד זילברשלג, ראה סעיף 9, אולם כאמור ציינה הנתבעת לפני שאין המדובר בתצהיר שעליו היא חתמה, אין המדובר בדברים אותם היא אמרה ואין המדובר בגרסה שלה.

גרסתה היחידה שהובאה בפני ביהמ"ש כי הדברים שאמרה שלא כתובים בתצהיר היא העבירה אך ורק שליש מהכספים לאבי ילדיה מר רוני אטיאס.

הנתבעת ציינה שהתנגדה אף לניסוחים שמופיעים בסעיף 6 לתצהירה אולם על אף זאת מצאו מקום וביטוי בתצהיר זה. כך כתבה שהיא לא הסכימה לניסוח שעו"ד זילברשלג טיפל בהליכים המשפטיים הקשורים לדירה לרבות בכל הטיפול בהשכרת הדירה והעברתה .

משכך אנו למדים שהנתבעת כלל לא ידעה מה הקשר, אם בכלל יש בין התובעות לבין עו"ד זילברשלג.

התרשמתי מכנותה של הנתבעת, התרשמתי מכך שהנתבעת אינה בקיאה בהליכים משפטיים ובמונחים משפטיים וכפי שציינה אינה בקיאה במילים "כבדות" או במילים של בתי משפט כפי שהיא מציינת, אולם נדמה שכתב ההגנה כל כולו מסתמך על כך שהנתבעת ידעה שעו"ד זילברשלג הוא שלוחן של התובעות.

התרשמתי שהנתבעת אינה מכירה את המונח של שלוח ושולח, התרשמתי מכנותה ומהגינותה של התובעת שנדמה שהדברים שנאמרו וכתב ההגנה שהוגש כפי שהוגש נעשה על מנת לשמור ולהגן על ילדיה שיישארו לגור בדירה בה הם מתגוררים.

לגופו של עניין, גם אם נקבל את הטענה של הנתבעת כי העבירה את הכספים לידי גרושה והגרוש העביר את הכספים לידי עו"ד זילברשלג, כפי שעולה מקבלה מספר 854 מיום 08/01/10 לפיה התקבל הסך של 61,200 עבור דמי שכירות דירה 20 ברח' הסודות 12 רמת- השרון.

לא ברור מדוע עו"ד זילברשלג ציין שאת הכספים קיבל מאת רוני אטיאס שהרי לצורכי העניין הוא שימש אותו שליח מטעמה של גב' אטיאס דנה.

לא נכתב כי המדובר בכספים שקיבל עו"ד  זילברשלג מגב' אטיאס.

וגם אם ניתן לרפא פגם זה, בכך שבהיסח הדעת לא נרשם הדבר או כי עו"ד זילברשלג ביקש לרשום את הדברים ובהתאם למצב לאשורו, כי קיבל את הכסף ישירות מרוני אטיאס, הרי לא ברור מדוע לא הוצגה לפני חשבונית מס בגין שכ"ט שלכאורה קיזז עו"ד זילברשלג מחובן של התובעות כלפיו.

לא ראיתי ולו מסמך 1  שנכתב בזמן אמת לגבי חוב של התובעות כלפי עו"ד זילברשלג.

כל שראיתי הוא מסמך מיום 11/04/10 וזאת לאחר שפוטר עו"ד זילברשלג על ידי התובעות כי כספים שהתקבלו על ידו קוזזו על ידו.

לא הוצג לפני כל מסמך ממנו עולה שעו"ד זילברשלג הודיע לתובעות שהוא מקזז את הסכום הנ"ל הרי כל הדיון המשפטי שלפני יכול היה להתייתר לו עו"ד זילברשלג היה מודיע בזמן אמת לתובעות כי קיבל את כספי השכירות לידיו והוא משתמש בזכות הקיזוז, ככל וזו קיימת לו בקשר לחובן של התובעות כלפיו.

באשר לקיזוז, אודה ולא אבוש, לא מצאתי עיגון משפטי לטענת הקיזוז.

הסכם שכ"ט נ/2 קובע בסעיף 6 כי הלקוח מורה לעו"ד זילברשלג לקזז מהכספים המגיעים ללקוח את כל שכ"ט לטובתו.

אולם הסכם שכ"ט נ'2 הנ"ל מתייחס לתביעה בביהמ"ש לענייני משפחה בעניינו של מר ינקלביץ' כנגד התובעות וכן בעניין קובלנה פלילית פרטית כנגד התובע.

אין בהסכם שכר הטרחה כל זכר או התייחסות לזכותו של עו"ד זילברשלג לקבל לידיו את דמי השכירות בקשר לדירה.

גם אם התביעה בתיק משפחה עניינה בדירה, אין היא יכולה לכלול את דמי השכירות שעניינו הסכם מיום 10/03/09 ובעוד הסכם שכ"ט נעשה לאחר מכן.

לא נטען שהסכם השכירות נעשה על ידי עו"ד זילברשלג או היה לו כל קשר ישיר אליו.

אודה ולא אבוש מסתבר שבתיק ז המתנהלים הליכים נוספים בין בעלי הדין לבין עצמם, בין עו"ד זילברשלג לבין התובעים.

עוד עולה שבמסגרת הליכי כינוס נכסים על הדירה, שעניין זה תלוי ועומד בפני רשם הוצל"פ בלבד זכה במסגרת הליכי מכרז מר רוני אטיאס והצעתו היא הייתה הגבוהה ביותר.

המכר טרם אושר על ידי הרשם.

הוכח לפניי שהסך של 220,000 ₪ הועברו מידי מר רוני אטיאס לידי עו"ד זילברשלג.

לא הוצגו לפני קבלות כי הסך של 220,000 ₪ שהועבר לידי עו"ד זילברשלג אינו חלק מהסך של 61,000 ₪ שהקבלה בגינם הוצגה.

נעשו ניסיונות רבים בתיק זה להגיע להסדר פשרה, לא ניתן כאמור להסתמך על תצהירה של הנתבעת אשר הודתה כי אין הוא מהווה גרסה.

שמעתי את עדותו של עו"ד זילברשלג ואציין אך זאת, שלאור התרשמותי מעדותו לא ניתן לקבוע כל ממצא עובדתי מדבריו.

הנתבעת הודתה שלא שילמה כספים לידי התובעות ואף לא במישרין לעו"ד זילברשלג, כל שעשתה העבירה שליש מהכספים לידי רוני אטיאס.

בנסיבות אלה הנתבעת לא עמדה בהתאם להוראות הסכם השכירות ובדין הוגשה התביעה דנן.

בנסיבות אלה אני מקבל את התביעה במלואה ואני מורה לנתבעת לפנות ולסלק ידה מהדירה.

באשר למועד הפינוי, אני מתחשב בכך שהמדובר באם לילדים קטינים, יחד עם זאת אני סבור שאין מקום שביהמ"ש ידחה את הפינוי  ואני מורה על ביצועו.

מאחר והליך ביצוע הפינוי יבוצע על ידי רשם הוצל"פ הוא זה שיקבע את מועד הפינוי בפועל לאחר שייפתח תיק הוצל"פ מתאים.

לעניין ההוצאות, תוך התחשבות בנתבעת, ולאור המסכת שנראה שלא בידיעתה אני מחייבה בהוצאות התובעות בסך של 601 ₪ אגרה וכן שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪.

ניתנה והודעה היום כ"ט כסלו תשע"א, 06/12/2010 במעמד הנוכחים.  

378522 comments

 • 우리카지노 우리카지노 מאי 11, 2021 05:43 Comment Link
  Spot on with this write-up, I really think this site needs much more attention. I'll probably be
  returning to read through more, thanks for the info!
 • 마이다스카지노 마이다스카지노 מאי 11, 2021 05:41 Comment Link
  Yes! Finally something about 마이다스 카지노.
 • tải tài xỉu tải tài xỉu מאי 11, 2021 05:34 Comment Link
  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the biggest changes.
  Thanks a lot for sharing!
 • 올인 119 올인 119 מאי 11, 2021 05:28 Comment Link
  Hi there! This is my 1st comment here so I just
  wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thanks for your time!
 • Payday loans Payday loans מאי 11, 2021 05:16 Comment Link
  hello there and thank you for your info – I have definitely picked
  up anything new from right here. I did however expertise a few
  technical points using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your web host is OK? Not that I am complaining,
  but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing
  with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for
  a lot more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again very soon.
 • https://septcasino.com/ https://septcasino.com/ מאי 11, 2021 05:14 Comment Link
  I'm extremely pleased to discover this website. I wanted
  to thank you for your time just for this fantastic read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and
  I have you book-marked to look at new stuff on your site.
 • Midas 카지노 Midas 카지노 מאי 11, 2021 05:12 Comment Link
  What's Going down i am new to this, I stumbled upon this
  I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads.

  I am hoping to contribute & assist different users like its helped
  me. Good job.
 • 마이다스카지노 마이다스카지노 מאי 11, 2021 05:09 Comment Link
  Keep on writing, great job!
 • 우리카지노 우리카지노 מאי 11, 2021 05:05 Comment Link
  If some one wishes to be updated with hottest technologies afterward
  he must be go to see this web page and be up to date everyday.
 • 라이브카지노 라이브카지노 מאי 11, 2021 05:51 Comment Link
  Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out.
  I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Superb blog and fantastic design and style.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

הבהרה משפטית

תוכן האתר מובא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין מטעם משרד עורכי דין אלחנן ויניצקי ושות'. הסתמכות על התוכן באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש באתר ליצור יחסי עו"ד-לקוח. כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד אלחנן ויניצקי ושות' 

Copyright © 2018 Vinizky.co.il All rights reserved

 

 

עקבו אחרינו ברשתות חברתיות

צרו עמנו קשר

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon ההסתדרות 26, פתח תקווה 

ת"ד 19, 4910000

 

שעות פעילות המשרד

ראשון - חמישי 9:00 -17:00
 

Contact Us

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon Ha Istadrut st. 26, Petah Tikvah

POB 19, 4910000 

 

הרשמו לניוזלטר

Menu Offcanvas