פרויקט נדל"ן אורנית

פרויקט של פיתוח מקרקעין באורנית הושלם בהצלחה! עם למעלה מ-330 יח"ד ומכירה של למעלה מ-100 מגרשים הכוללים פיתוח. משרדנו היה חלק מגיבוש הסדר הנושים, ליווה את משקיע החוץ ורשם פרצלציה במקרקעין. 

המכירה כללה טיפול בדיווח על העסקאות, רישום הערת התנגדות לטובת הרוכשים, ורישום בעלות על שם רוכשי המגרשים לאחר הפרצלציה.