פרויקט unik view

בשעה טובה ומוצלחת, פרויקט UNIK VIEW קיבל טופס 4 ובימים אלו מתבצע אכלוס של הבניין.

כמו כן, מספר דירות עומדות למכירה. 

שם הפרויקטUnik View

היזם: ע. לוזון השקעות ונכסים בע"מ

משרדנו מלווה בעלי קרקע ותיקים בפתח תקוה שהתאגדו לצורך הקמת בניין משותף.

היזם ע. לוזון השקעות ונכסים בע"מ להקמת מגדל בן 101 יח"ד עם חניון תת קרקעי.

קבלן הביצוע: דניה סיבוס

המדובר בפרויקט יחודי וחדשני אשר במסגרתו הועמד האשראי לפרויקט ליזם והיזם מעמיד את המימון לבעלי הקרקע באותם תנאים. למעשה בעלי הקרקע אינם נדרשים לבצע כל תשלום במשך ביצוע הפרויקט למעט תשלום בגין ריבית וכל האשראי מועמד עד לסיום הפרויקט.

בעלי הקרקע נהפכים "לרוכשי דירות" ועקב כך מקבלים ערבות חוק מכר הן בגין הקרקע והן בגין כל תשלום נוסף המבוצע על ידם שלא במסגרת מימון הפרויקט.  מנגנון זה מאפשר העמדת אשראי אשר באופן רגיל לא ניתן היה להעמידו לאותם בעלי קרקע הן לנוכח גילם והן לנוכח "כושר ההחזר" הנדרש מהם כלווים. מנגנון זה אף מאפשר העמדת אשראי לאותם בעלי קרקע אף מעבר למגבלת 50% הקיימת בעת קבלת משכנתא בגין דירה שניה.

 

פרויקט unik view - הבניין קיבל טופס 4

פרויקט unik view - הבניין קיבל טופס 4

במסגרת הפרויקט רכשהיזם מאת הבעלים, קרקע ל– 25 יח"ד.

בתאריך 6/12/15 התקיים אירוע השקה של הפרויקט באולמי רויאל גארדן בפתח תקוה. האירוע היה מכובד מאוד, הגיעו מכובדים רבים: בעלי הקרקע, משרד עוה"ד ארז תיק אשר מייצג את היזם, משרד רו"ח שמלווה את הפרויקט, בנק הפועלים אשר מלווה את הפרויקט, רוכשים שונים של היזם וכמובן עוה"ד ממשרדנו כולל בין היתר: אלחנן עם רעיתו חסידה, מוטי עם רעיתו שירה, אופיר, עידית, אסנת ואנכי.