ארבר מנחם 2-12

הריסת 6 בניינים, בניית בניינים תחתם כולל שטח מסחרי וחניון תת קרקעי.

יזם: חב' יורובילדינג

הפרויקט בשלבי החתמת בעלים.