פסקי דין

06.03.18

במסגרת הליך זה ניסו התובעים לבטל החלטה חלוטה של הוועדה לרישום ראשון בבית אל. בית המשפט התייחס לבקשה זו כניסיון לבצע משפט אזרחי חוזר קונסטרוקציה שאינה מעוגנת בחוק ונובעת מסמכות טבועה של בית המשפט. בית המשפט קובע כי לצורך שימוש בהליך זה יש להוכיח את המרכיבים הבאים... לפסק דין המלא ניסיון ביטול החלטה חלוטה של הוועדה לרישום ראשון בבית אל

 

15.11.17

החלטה בטענת התיישנות - התביעה בתיק זה הוגשה בבקשה לאכיפת חוזי מכר שנכרתו בשנות ה-80 לגבי חלקה, אשר קיבלה את השם "יערית", ורשומה בלשכת רישום מקרקעין באריאל וידועה כחלקות 8 ו-9 בגוש 7845 באדמות הכפר טייבה. הנתבעות טענו להתיישנות הסכמי המכר וכי במשך השנים התובעים "ישנו" על זכויותיהם ולא ביצעו כל פעולה, פניה או בירור... להחלטה ופסק דין מלא החלטה בטענת התיישנות - פסק דין

 

24.10.17

פסק דין שניתן לטובת לקוחות משרדנו הדוחה ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה. המדובר בשני שותפים למקרקעין בעלי הסכם שיתוף המחלק את המקרקעין מזה עשרות שנים. האחד בעל 2/3 חלקים והשני בעל 1/3 חלקים. ועדת הערר קבעה מספר עקרונות במסגרת החלטתה... להמשך קריאה לחצו על הקישור: החלטה סופית בערר - פסק דין

 

30/04/17

בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל חייב את הועד המקומי רבבה לחבר למים שתי דירות אשר לגביהן ניתן טופס 4. בית המשפט קבע כי לרשות המקומית אין סמכות לנתק מים לדירה בגין חובות שאינם עבור הצריכה השוטפת של מים.

לפסק דין המלא לחצו כאן

 

27/02/17

החברה לפיתוח שכונות (בית חורון) בע"מ ואח' נ' המועצה האזורית מטה בנימין

בית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים נתן צו האוסר על המועצה המקומית מטה בנימין להשתמש במקרקעין המחוזקים על ידי המבקשים שהינם בעל חוזה חכירה עם המינהל האזרחי.

בית המשפט קבע כי המועצה אשר חייבה את המבקשים בתשלומי ארנונה בהתאם לשטח הקבוע בחוזה החכירה מושתקת מלטעון כי השטח בפועל שבבעלות המבקשים קטן מהשטח המפורט בהסכם החכירה.

לספק דין המלא לחצו כאן

  

09/02/2017

דורון יפת נ' עו"ד אלחנן ויניצקי ואח'
דחית ערעור על החלטת יו"ר ההוצאה לפועל לאשר מכירת משק חקלאי במושב עזריאל באמצעות עו"ד אלחנן ויניצקי ככונס נכסים. 

לפסק דין המלא לחצו כאן

 

03/07/16

פסק דין בנושא דיור חלוף לחייב במסגרת מכירת דירה בכינוס נכסים. לפסק דין המלא לחצו כאן

 

21/12/15

במסגרת תיק פרק  45503-11-15 אייקנהולץ נ' נחלה הקרן לגאולת אדמות ישראל (קרני שומרון) בע"מ קבע בית המשפט המחוזי כי הינו בעל הסמכות לדון בבקשה לפירוק חברה הרשומה אצל רשם החברות בבית אל.

במסגרת ההחלטה נדחתה בקשה לדחייה על הסף לנוכח העובדה כי ביהודה ושומרון חל חוק החברות הירדני ונקבע כי לבית המשפט המחוזי בירושלים הסמכות המקומית העניינית והבינלאומית לדון בפירוק החברה. לפסק הדין המלא לחצו כאן

 

09/12/15

ערר 161/15/41 בצלאל גודלמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה

במסגרת החלטתה דחתה ועדת הערר על הסף טענות שהעלה העורר לראשונה בערר ושלא נטענו במסגרת ההתנגדות. 

הוועדה גם דחתה טענות של העורר לגבי תוקפה ופרשנותה של התב"ע הכללית החלה בעיר פתח תקוה בין השאר גם לנוכח העובדה כי פרשנות הוועדה לגבי תב"ע זו מיושמת בעיר מזה עשרות שנים. לפסק הדין המלא: בצלאל גודלמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

19/05/2015
בקשה לסילוק תביעה על הסף

הנתבעים 1-2 הגישו לבית המשפט בקשה לסילוק התביעה כנגדם על הסף מחמת העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, מעשה בית דין: השתק עילה והשתק פלוגתא, היעדר יריבות, השתק שיפוטי, התיישנות ושיהוי. בית המשפט קיבל את הבקשה ודחה את התביעה על הסף. לפסק דין המלא: בקשה לסילוק תביעה על הסף.